PKSoft - Webdesign, tvorba webových stránek, redakční systémy, internetové obchody, počítačové sítě, servery

Reference

Náhled webových stránek D-Pharm

Webové stránky  firmy
D-Pharm, a. s. - aplikace pro distribuci léků.

Náhled webových stránek UFYZ

Webové stránky Ústavu fyziky FEKT VUT v Brně.

Více ...

Nabídka služeb

Nabízíme služby především v následujících oblastech:

Webové stránky, webdesign

Vytváříme webové stránky, ať již firemní nebo osobní, které mohou být ve formě menšího webu nebo i rozsáhlé webové prezentace včetně vlastního administračního a redakčního systému. Nabízíme dva základní typy webových prezentací.

Statické webové stránky se hodí pro malé prezentace do rozsahu přibližně deseti stránek, jejichž obsah se mění jen velmi zřídka (typicky dvakrát ročně). Stránky zobrazují statické informace přesně tak, jak je tam programátor vložil. V těchto stránkách nelze použít funkce typu registračního formuláře, ankety nebo počítadla přístupů, nelze vytvořit neveřejnou nebo zákaznickou oblast, fotogalerii nebo katalog výrobků, nedokáží spolupracovat s databází. Jakákoli změna na stránce vyžaduje editovat zdrojový kód v jazyce HTML (případně CSS), je tedy nutný zásah programátora nebo minimálně někoho, kdo se v dané problematice alespoň na základní úrovni orientuje. Přidání jediné stránky nebo např. změna loga znamená obvykle provést editaci zdrojových kódů všech stránek. Údržba těchto stránek je tedy pracná a tím i drahá. Z uvedených důvodů nelze tento typ stránek obvykle doporučit.

Dynamické webové stránky jsou postavené na základě námi vytvořeného redakčního systému PKSoft, který konfigurujeme a upravujeme podle požadavků zákazníků. Tento systém, který může být nastaven na použití libovolného počtů jazykových variant, umožňuje intuitivním a jednoduchým způsobem provádět administraci webu, editovat obsah jednotlivých stránek a vkládat stránky nové. Tuto práci zvládne po krátkém seznámení každý, kdo zvládá např. základní práci s textovým editorem MS Word. Administraci stránek lze navíc rozložit mezi více administrátorů, přičemž oprávnění k jednotlivým činnostem je možné nastavovat systémem práv a uživatelských skupin. Součástí systému je také sledování přístupů návštěvníků webu na jednotlivé stránky a ukládání chybových hlášení. Tyto informace následně mohou pomoci jak při odhalování chyb, tak i při analýze chování uživatelů na webu. Samozřejmostí je také počítadlo přístupů na jednotlivé stránky.  

Redakční systém je určen nejen pro publikaci statických informací, ale umožňuje také propojení s databází. Pro tento případ nabízíme tvorbu dynamických stránek obsahujících formulář (kontaktní, registrační). Je provedena kontrola vyplnění a správnosti jednotlivých položek, údaje jsou uloženy do databáze a jsou přístupné v administrační části redakčního systému, případně i na některé stránce. Je možné i zaslat údaje e-mailem administrátorovi. Dále je možné vytvořit dynamické stránky obsahující dotazník nebo anketu. Je provedena kontrola vyplnění a správnosti jednotlivých položek, údaje jsou uloženy do databáze a je provedeno jejich vyhodnocení a publikace výsledků.

Zmíněný redakční systém obsahuje celou řadu modulů.

  • Modul Fotogalerie umožňuje klientovi jednoduchým způsobem vytvářet libovolné množství fotogalerií. Každá fotogalerie může obsahovat náhledy, detaily, fotky v plném rozlišení, fotky ke stažení (zip archiv), automatické přehrávání fotek se zvolenou rychlostí.
  • Modul Neveřejná oblast umožňuje vytvářet a administrovat databázi uživatelských jmen, hesel a uživatelských skupin a na základě přihlášení zobrazovat vybrané informace nebo stránky pouze určitým uživatelům nebo uživatelským skupinám. Filtrování zobrazovaných stránek je také možné prostřednictvím IP adres počítačů (např. určité interní údaje jsou dostupné pouze z počítačů uvnitř firmy) nebo v určitých časech (např. registrace je od určitého data a hodiny uzavřena).
  • Informační modul, typicky se jedná o pravý nebo levý pruh, který je pro všechny stránky stejný a často se mění - např. Aktuality nebo Akce.
  • Modul Vyhledávání je vhodné použít u rozsáhlejších webových prezentací. Jedná se o nezávislý interní vyhledávací systém umožňující na základě zadaného výrazu nalézt příslušné stránky uvnitř webu.
  • Modul Katalog umožňuje vkládat do databáze jednotlivé položky (produkty, publikace, osoby, atd.) a uživatelé webu mohou katalogem procházet nebo na základě zvolených kritérií v katalogu vyhledávat.

Kromě zmíněných dynamických stránek a modulů je samozřejmostí rozšíření funkčnosti webu na míru vytvořením aplikací podle požadavků klienta. Příkladem může být např. konferenční webový systém, kde jednotliví účastníci konference přes web provádějí registraci, odesílají texty abstraktů, konferenčních příspěvků i vlastní připravené prezentace. Členové programového výboru pak odeslané abstrakty a příspěvky recenzují pomocí příslušných webových formulářů. Výslednou webovou prezentaci založenou na dynamických webových stránkách typicky po dokončení a zkušebním provozu odevzdáváme plně pod administraci klienta, jsme však schopni poskytovat i dlouhodobou údržbu a podporu při provozu webového systému.

Internetové obchody

Realizujeme internetové obchody vytvořené na míru přesně podle Vašich potřeb. Ty obsahují velké množství užitečných funkcí jak pro zákazníky, tak i pro správu obchodu. Základem internetového obchodu je redakční systém PKSoft rozšířený o některé další moduly.

  • Modul Internetový obchod zajišťuje základní funkčnost obchodu. Obsahuje katalog produktů s možností zobrazování a víceúrovňového procházení podle kategorií, zobrazování náhledů a detalů produktů, vyhledávání v katalogu podle zvolených parametrů, se zobrazením cen bez DPH i s DPH. Dále je zde košík s možností vkládat, odebírat a měnit počty kusů produktů z katalogu, objednávka s volbou způsobu dodání a platby. Samozřejmá je jednoduchá a intuitivní administrace (vkládání výrobků, jejich fotek, parametrů, popisu atd.).
  • Modul Internetový obchod plus obsahuje stejné položky jako modul Internetový obchod, navíc je zde možná podpora druhého jazyka a použítí více měn. Obsahuje zobrazení akcí, slev a nejprodávanějších produktů. Umožňuje také generovat faktury, dodací a záruční listy. Ceny lze zobrazovat přihlášeným zákazníkům podle přidělených cenových kategorií, lze uplatnit systém zákaznických slev, výhod a bonusů.
  • Modul zákaznická oblast umožňuje registraci zákazníků, editaci jejich údajů jak zákazníkem, tak i administrátorem, přihlašování zákazníků, změnu hesla, sledování stavu objednávek atd.

Kromě připravených standardních modulů nabízíme vzhledem k různorodosti specifických potřeb jednotlivých klientů tvorbu případných dalších funkčních částí internetového obchodu přímo na míru. 

Informační systémy a intranety

Vytváříme informační systémy a intranety využívající spojení robustní databázové aplikace a jednoduchého přístupu přes webový prohlížeč. Tyto systémy mohou fungovat např. jako personální, docházkové nebo ekononomické systémy, může zde být katalog knih v knihovně nebo evidence majetku na pracovišti. Výstupy z informačních systémů mohou být jak přímo na monitoru počítače, tak i ve formě souborů ke stažení nebo tiskových sestav. Přístup k systému může být pouze z pracoviště firmy nebo z i celého Internetu. Samozřejmostí je dodržení všech bezpečnostních standardů. V případě tvorby intranetového informačního systému s větším množstvím speciálních funkcí nebo zvýšenými nároky na bezpečnost bývá často vhodnější využít vlastní server umístěný v prostorách firmy, který může navíc plnit v lokální síti firmy i další úkoly.

Typicky je jádrem nabízeného informačního systému nebo intranetu redakční systém PKSoft doplněný o modul Neveřejná oblast. Tento modul umožňuje vytvářet a administrovat databázi uživatelských jmen, hesel a uživatelských skupin a na základě přihlášení umožňuje provádění vybraných akcí pouze určitým uživatelům nebo uživatelským skupinám. Filtrování zobrazovaných stránek a prováděných akcí je také možné prostřednictvím IP adres počítačů (např. určité interní údaje jsou dostupné pouze z počítačů uvnitř firmy) nebo v určitých časech (např. vkládaní některých údajů je od určitého data a hodiny uzavřena).

Protože jsou funkce a určení informačních systémů a intranetů velmi různorodé, je větší část aplikace vytvářena na míru podle požadavků klienta.

Počítačové sítě

V oblasti počítačových sítí nabízíme jak firmám, tak i domácím uživatelům návrh struktury lokální počítačové sítě (LAN), návrh hardware (routery, switche, bezdrátové přístupové body, …), zapojení a zprovoznění jednotlivých prvků i celé sítě včetně konfigurace klientských počítačů, síťových tiskáren apod. Neprovádíme pokládku kabeláže, tu je možné realizovat svépomocí nebo pomocí externí firmy.

Servery

V oblasti serverů nabízíme návrh hardware (je možné využít i stávající hardware), instalaci a konfiguraci operačního systému Linux včetně firewallu, zprovoznění požadovaných síťových služeb (sdílení disků, webový server, PHP, SSH, FTP, databázový server MySQL, e-mailový server). V některých případech speciálních požadavků na počítačovou síť může být užitečné použít server i ve funkci routeru. Pak je možné podstatně sofistikovaněji řídit toky dat mezi více lokálními sítěmi navzájem nebo mezi lokální sítí a Internetem. Na firemní server bývá obvykle výhodné umístit další služby ve formě informačního systému nebo intranetu. Protože se uvedený typ serveru neobejde při svém provozu bez správce, poskytujeme i správu serveru.